00:00:00
یکشنبه ۲ام مهر ۱۴۰۲
D986D8B4D8B3D8AA20163_0-1

گزارش نشست ۱۶۳: سالگرد درگذشت دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

یکصد و شصت و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در نخستین سالگرد درگذشت دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، به یاد این پژوهشگر متون تاریخی برگزار شد.
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
agha_b

گزارش نشست ۱۶۲: گرامیداشت شیخ آقابزرگ تهرانی

یکصد و شصت و دومین نشست مؤسسه مرکز پژوهشی میراث مکتوب به گرامیداشت شیخ آقابزرگ تهرانی، اختصاص داشت.
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
D986D8B4D8B3D8AA201612028229-1

گزارش نشست ۱۶۱: مراسم بزرگداشت برت فراگنر

یکصد و شصت و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به بزرگداشت ایرانشناس برجستۀ اتریشی، برت فراگنر، اختصاص داشت.
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612