1336528

توجه به اساطیر ایران باستان از ویژگی‌های نظامی است

نشست «باورهای عامیانه در شعر حکیم نظامی» از مجموعه برنامه های «بازخوانی پنج گنج گوهرین» در شیراز برگزار شد.
یکشنبه 27 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612