فارسی ۲

بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی

همایش «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» با سخنرانی شاهنامه‌شناسان و پژوهشگران ادبی برپا می‌شود.
دوشنبه 24 اردیبهشت 1403
2134325

بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی

سومین پیش‌نشست همایش «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» به همت پژوهشکده‌ زبان و ادبیات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
شنبه 12 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612