900-2681

باران‌خواهی در فرهنگ ایرانی و یادی از آرش کمانگیر

به بهانه روز باستانی تیرگان این نوشتار به معرفی مختصر چند نسخه خطی موجود در کتابخانه ملک با موضوع دعای باران و باران‌خواهی می‌پردازد.
شنبه 9 تیر 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612