۷۹۸۷۸-۲

شمارۀ ۹۷ فصلنامه ماهور

نودوهفتمین شماره از فصلنامه موسیقی «ماهور» با مقالات و مطالبی از جمله بررسی بخشِ موسیقیِ کتابِ ریاض الابرار، منتشر شد.
سه‌شنبه 4 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612