-6030530324838073282_120-2

دیدار دکتر قالیه قمبر بکووا از میراث مکتوب

دکتر قالیه قمبر بکووا، رئیس بخش زبان فارسی دانشگاه فارابی قزاقستان و دکتر ایمن، ایران‌شناس قزاقستانی از مؤسسهٔ پژوهشی میراث مکتوب دیدار کردند.
یکشنبه 27 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612