2454135

رونمایی از «ایران‌شناسی؛ هویت، فرهنگ و خلقیات ایرانی»

آیین رونمایی از کتاب تازه‌چاپ «ایران‌شناسی؛ هویت، فرهنگ و خلقیات ایرانی» نوشته زاگرس زند برگزار شد.
سه‌شنبه 15 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612