فردوسی ۳

شاهنامه فردوسی، انسان ایرانی و اسلامی ندوشن

محمدعلی اسلامی ندوشن در بیش از نیم قرن فعالیت علمی و فرهنگی حدود ۷۰ عنوان کتاب منتشر کرد که در این بین ده جلد از این آثار ماندگار درباره شاهنامه و فردوسی نوشته شده است.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612