۲۳۱۶۵۲۱۷۹۸۷۶

شمارۀ ۶۹ «آینۀ میراث»

شمارۀ ۶۹ دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال نوزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ۱۴۰۰) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱
ابوالفضل خطیبی

خطیب شاهنامه

خطیبی می‌دانست هویت ایرانی با شاهنامه و زبان فارسی پیوند ذاتی دارند و برای حفظ زبان فارسی، هماره باید از فردوسی گفت و درباره شاهنامه نوشت.
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
دکتر خطیبی ۳_۳

پیام دکتر ایرانی در پی درگذشت دکتر ابوالفضل خطیبی

مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، در پی درگذشت دکتر ابوالفضل خطیبی، در پیامی درگذشت ایشان را تسلیت گفت.
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
اکبر ایرانی ۲_۴

ضرورت ترویج فرهنگ وقف در امور فرهنگی

وقف فرهنگی در کشور رونق چندانی ندارد، چون هنوز فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
ایرانی ۲

ویژگی‌های متنی و نسخه‌شناختی المِرقاه و اهمیت فرهنگی آن

ارزش‌های متنی و زبانی و ادبی لغت‌نامه‌های دوزبانۀ عربی به فارسی از دیرباز بر آگاهان پوشیده نبوده است. المرقاه نیز در شمار این متون است
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
۳۲-۲

تکریمِ پزشکی فرهنگ‌دوست

دکتر سید حسین میرمجلسی کتاب‌دوستی است که قریب ۶۰ سال از عمر خود را به جمع‌آوری و مطالعه کتب در موضوعات مختلف صرف کرده است.
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
۸۴۱۵۴۴۶_۸۲۳

پیام تسلیت در‌گذشت زنده‌یاد محمدتقی انصاریان

چاپ آثار ارزشمند شیعی و انتشار ترجمه‌ آنها به زبان‌های مختلف از خدمات کم‌مانند مرحوم محمدتقی انصاریان بود.
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
۵۷۹۲۶۱۵۷

مؤسسۀ لغت‌نامه دهخدا و ضرورت تغییرات سازمانی

وظیفه‌شناسی، پیگیری و تلاش مستمر خانم اکرم سلطانی، سرپرست بخش تألیف مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، باعث اعتبار و احترام او نزد پیش‌کسوتان و نویسندگان مداخل فرهنگ فارسی شده است.
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
ابوالفضل خطیبی

خطیب شاهنامه

خطیبی می‌دانست هویت ایرانی با شاهنامه و زبان فارسی پیوند ذاتی دارند و برای حفظ زبان فارسی، هماره باید از فردوسی گفت و درباره شاهنامه نوشت.
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
ایرانی (۳)

ضرورت ترویج فرهنگ وقف در امور فرهنگی

وقف فرهنگی در کشور رونق چندانی ندارد، چون هنوز فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612