00:00:00
یکشنبه ۲ام مهر ۱۴۰۲
oljayto

آنچه بر زندگی الجایتو گذشته است

کتاب تاریخ الجایتو به زندگی و پادشاهی سلطان محمد خدابنده الجایتو یکی از ایلخانان مغول اختصاص دارد که توسط ابوالقاسم عبدالله بن محمد کاشانی نوشته شده‌ است
جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612