داریوش رحمانیان

پیشرفت به سوی آینده نیاز به پاسداری و احیای میراث دارد

ما اگر قرار باشد بر پایهٔ مفهوم و روایتِ ایران، هستیِ کنونیِ خودمان را بازسازی بکنیم و سکویی برای پیشرفت به سوی آینده بسازیم، این مهم نیاز به پاسداری و احیای میراث دارد.
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612