ایرج افشار

بزرگا مردا که او بود

شانزدهم مهرماه زادروز ایرج افشار است، یکی از چهره‌های فرهنگی کشور که همه او را با مجموعه‌ای از عنوان‌ها یاد می‌کنند.
دوشنبه 17 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612