1233-2

رسائل میرزا عبدالکریم بن نظام‌الدین علی درمیانی

رسائل میرزا عبدالکریم بن نظام‌الدین علی درمیانی (متوفی به سال 1106ق) با پژوهش و اهتمام مهدی رفیعی، از سوی انتشارات کتاب شهر علم، چاپ و منتشر شد.
دوشنبه 14 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612