35656437

نخستین نشانه‌ تاریخ اجتماعی در آثار محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه

نخستین نشانه‌ها از گرایش مورخان و محققان ایرانی به مطالعات در حوزه دانش تاریخ اجتماعی را در آثار محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه می‌توان دید.
یکشنبه 19 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612