58653

مجموعه مقالات همایش ملّی تاریخ فرهنگی در ایران

مجموعه مقالات همایش ملّی تاریخ فرهنگی در ایران با عنوان «تأملاتی در باب تاریخ فرهنگی» از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به صورت کتاب دو جلدی منتشر شد.
شنبه 22 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612