۳۵۶۱۶۵

پژوهشی جامع در باب سازه واژگان فارسی

کتاب «بن‌وندها» می‌آموزد که ما علاوه بر آنکه دستور زبان داریم، دستوری نیز برای واژگان داریم یعنی واژگان هم مطابق با قواعدی به وجود آمده‌اند که متشکل از واج‌ها با معنا است.
دوشنبه 17 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612