۳۸۹۷۴-۲

نگاهی از چندسو به نشر کتاب

کتاب «نگاهی از چندسو به نشر کتاب» نوشته عبدالحسین آذرنگ توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.
دوشنبه 1 اسفند 1401
۳۲

ایران، تاریخ و میراث

کتاب ایران تاریخ و میراث نوشته جان اِی. بویل به ترجمهٔ جعفر محسنی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد
سه‌شنبه 1 مرداد 1392
iranian-dar-babel-hakhamaneshi-m

ایرانیان در بابل هخامنشی

کتاب ایرانیان در بابل هخامنشی، تألیف محمد ا.داندامایف با ترجمه محمود جعفری دهقی، عضو شورای عالی علمی و مدیر بخش ایران‌شناسی و زبانشناسی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد.
یکشنبه 28 آبان 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612