1354619

تفسیر موضوعی کلیات شمس تبریزی

کتاب «شرح شمس» شامل تفسیر موضوعی کلیات شمس تبریزی تالیف قادر فاضلی منتشر شد.
چهارشنبه 23 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612