۱۳۳۹۴۴۰

ظرفیت‌های نمایشی شعر فارسی

کتاب «ظرفیت‌های نمایشی شعر فارسی؛ با نگاهی بر چند موضوع اخلاقی» به قلم مریم سقلاطونی منتشر شد.
شنبه 8 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612