۶۷۶۷-۳

نخستین شماره فصلنامه «پژوهش‌های تاریخی آذربایجان»

میراث مکتوب- «پژوهش های تاریخی آذربایجان»، عنوان فصلنامه‌ای جدید در زمینه تاریخ محلی است که از امروز شنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱ به جمع جراید کشور پیوست. فصلنامه «پژوهش های تاریخی آذربایجان» ...
دوشنبه 5 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612