۶۷۴۵۳۵۶۳۶۵-۳

نگاهی به انقلاب شیعی آناتولی در ۵۶۶ سال قبل

کتاب «آناتولی ۸۷۸ قمری، با اضافات و یادداشت‌ها»، به قلم امیرفروزان میرفندرسکی روایتی تاریخی از روی‌ کارآمدن سلسله صفویه و با نگاهی به ریشه‌های آن و رویارویی‌های ایران و عثمانی در سدۀ نهم قمری، است.
چهارشنبه 4 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612