1324527

فتح ربّانی و فیض رحمانی

متن و ترجمه کتاب «فتح ربّانی و فیض رحمانی» نوشته عبدالقادر گیلانی از سوی انتشارات مولی منتشر شد.
شنبه 30 دی 1402
سلامت در شاهنامه ۲

بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در شاهنامۀ فردوسی

کتاب «سلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی (WHO) در شاهنامۀ فردوسی» نوشتۀ امیرحسین الهیاری با مقدمه دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن از سوی انتشارات مولی چاپ و منتشر شد.
یکشنبه 7 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612