۷۵

اثبات درجات فضیلت

اندیشه امامت در نگاه شیعیان بنیادی ترین مسألۀ کلامی – اعتقادی است که از همان آغاز، مذاهب رسمی تسنن در جامعۀ پهناور مسلمانان را به کلنجار شدن و پاسخگویی وا داشت.
شنبه 18 آبان 1392
motale-m

بررسی دیدگاه‌های کلامی و رویکرد روشی ابن قبه رازی در رسالهٔ «نقض کتاب الاشهاد»

بررسی آثار کلامی متکلمان امامیه، نشان می‌دهد که آن‌ها رویکردهای روشی مختلفی جهت اثبات عقاید، به کار گرفتند
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392
bbannaer

در باب سه گفتار در غلو پژوهی

مسئله غُلو و غالی گری از مهم ترین و بحث انگیزترین مسائل اعتقادی در تاریخ اندیشه به شمار می آید. نقش و دیدگاه برجسته ای که امامت و امام در اعتقادات شیعی داشته است، پیوسته مجادلات فراوانی را بر سر چگونگی تفسیر آن و نحوۀ اعتقاد به آن رقم زده است.
جمعه 1 دی 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612