۲۳۴۱۴۵-۲

جایگاه علمی طبری در تاریخ نگاری اسلامی

کتاب «جایگاه علمی طبری در تاریخ نگاری اسلامی» نوشتۀ ناصر تکمیل‌همایون، از سوی دفتر پژوهش های فرهنگی چاپ و منتشر شد.
شنبه 28 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612