۷۸۶۵۴

گزارش آخرین روز کنگره فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی‌

عبدالله انوار، الکساندر اروین، حمید پارسانیا و نجف لکزایی در سومین روز کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی‌ که پنجشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد، سخن گفتند.
دوشنبه 15 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612