سعدی ۲

سعدی شیرازی، واقع‌نگری آرمان‌گرا و سازنده است

سعدی شیرازی را می‌توان نه یک آرمان‌گرای مطلق بلکه واقع‌نگری آرمان‌گرا و سازنده دانست.
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612