۱۵

یک ردیه کهنسال زیدی از نیشابور سده پنجم بر کتاب المقنع شریف مرتضی درباره مسئله غیبت امام (۲)

پیشتر در همین مجموعه «بررسیهای تاریخی» از نسخه خطی یک ردیه کهنسال زیدی از نیشابور سده پنجم سخن گفتیم. اینک تفصیلات بیشتری را در رابطه با این کتاب ارائه می دهیم. در واقع این متن ردیه ای است بر کتاب مهم المقنع تألیف شریف مرتضی در موضوع غیبت امام غائب.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612