ایرانی ۲

ویژگی‌های متنی و نسخه‌شناختی المِرقاه و اهمیت فرهنگی آن

ارزش‌های متنی و زبانی و ادبی لغت‌نامه‌های دوزبانۀ عربی به فارسی از دیرباز بر آگاهان پوشیده نبوده است. المرقاه نیز در شمار این متون است
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
۶

ویژگی‌های متنی و نسخه‌شناختی المِرقاه و اهمیت فرهنگی آن

میراث مکتوب- نشست «تعامل فرهنگی در سده‌های هشتم تا دهم با تألیف فرهنگ‌های چند زبانه» با سخنرانی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱، ...
دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱
IMG_۲۰۲۲۱۲۱۲_۱۶۱۱۲۰-۲

تعامل فرهنگی در سده‌های هشتم تا دهم با تألیف فرهنگ‌های چند زبانه

میراث مکتوب- نشست «تعامل فرهنگی در سده‌های هشتم تا دهم با تألیف فرهنگ‌های چند زبانه» با سخنرانی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱، ...
شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱
estelah_m-3

فرهنگی برگرفته از فرهنگ ها

وجیهه پناهی، یازده کتاب از فرهنگ نامه های عربی به فارسی را انتخاب و اصطلاحات و واژگان پزشکی را از آن کتاب ها استخراج نموده است.
دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612