فاقد تصویر شاخص

چند کتاب و پژوهش عربی در باره ایران

تحقیقات مربوط به ایران در دانشگاه‌های مختلف کشورهای عربی و نیز مراکز تحقیقاتی رو به ازدیاد است
یکشنبه 4 آبان 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612