۳۷۹-۴

السفیر فی الهیئه

کتاب «السفیر فی الهیئه» رساله‌اى از غیاث‌الدین منصور دشتکی، با تصحیح فاطمه کیقبادی و امیرمحمد گمینی، در ۱۸۲ صفحه و با قیمت ۱۷۰ هزار تومان برای نخستین بار به چاپ رسیده است.
چهارشنبه 17 خرداد 1402
۳۷۹-۳

«السفیر فی الهیئه» منتشر شد

کتاب «السفیر فی الهیئه» رساله‌اى از غیاث‌الدین منصور دشتکی، با تصحیح فاطمه کیقبادی و امیرمحمد گمینی، در ۱۸۲ صفحه و با قیمت ۱۷۰ هزار تومان برای نخستین بار به چاپ رسیده است.
چهارشنبه 17 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612