فاقد تصویر شاخص

الدراسات الادبیه

شماره ۷۶، ۷۷ و ۷۸ فصلنامه «الدراسات الادبیه» از سوی مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لبنان و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت منتشر شد
دوشنبه 19 اسفند 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612