کارگاه متن خوانی

برگزاری کارگاه متن‌خوانی رساله «الخیر المحض»

کارگاه متن‌خوانی رساله «الخیر المحض» با تدریس دکتر امیرحسین ساکت برگزار می‌شود.
سه‌شنبه 26 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612