00:00:00
سه شنبه ۱۱ام مهر ۱۴۰۲
۹۳

شماره سوم «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد

شمارۀ سوم دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی) بهار و تابستان ۱۳۹۲ - از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲
miraselmi

شماره سوم «میراث علمی اسلام و ایران» در آستانه انتشار

شمارۀ سوم دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی) بهار و تابستان ۱۳۹۲ - به زودی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر می‌شود
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲
tarikhelm-m

ظهور مدرنیته علمی در ایران

تاریخ علم به یک مفهوم، از خلق و توسعۀ اندیشه‌ها و نظریه‌های مربوط به اکتشاف‌ها یا حتی ناکامی‌های علمی سخن می‌گوید و بر اکتشافات علمی و پیشتازان آن متمرکز می‌شود.
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612