00:00:00
یکشنبه ۲ام مهر ۱۴۰۲
ostadi-m

در ستایش آیت کبرای انسانیت

ارجنامه آیت الله حاج شیخ رضا استادی (ویژه نامه دوازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی) به کوشش دکتر علی صادق زاده وایقان و اعظم نجفقلی نژاد ورجوی به کوشش سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612