00:00:00
جمعه ۳۱ام شهریور ۱۴۰۲
resaleh-aldavah

اطلاعات پشت نسخه‌ای و یادداشت‌های برافزوده در نسخه‌های خطی

یادداشت‌های پشت نسخه‌ای و برافزوده‌های گوناگون در برگ‌های آغازین، میانی و پایانی نسخه‌ها به دست مؤلفان، کاتبان یا صاحبان نسخه‌ها شامل فایده‌های کوتاه و بلند به نظم و نثر و اسناد تاریخی ارزنده‌ای است که متأسفانه بسیاری از آنها بر اثر عجله یا غفلت فهرست‌نگاران کم‌تجربه، در فهرست نامه‌ها منعکس نمی‌شود
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612