00:00:00
دوشنبه ۳ام مهر ۱۴۰۲
goyesh-m

اشعار شیرازی دو کتاب نسیم الربیع و تاریخ وصاف

گویش قدیم شیراز دنبالۀ مستقیم گونه‌ای از فارسی میانه است
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612