00:00:00
جمعه ۳۱ام شهریور ۱۴۰۲
sanaee-m

شعر سنایی در لغت‌نامه دهخدا

این مقاله، دو مساله اصلی دارد: نخست برای تعیین جایگاه شعر سنایی در تکوین لغت‌نامه دهخدا به بررسی زبانی شاهد مثال‌هایی پرداخته‌ایم که مؤلفان لغت‌نامه از شعر سنایی انتخاب کرده‌اند
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612