00:00:00
سه شنبه ۴ام مهر ۱۴۰۲
bbannaer

نقد بر نقد: نقدی بر مقاله «اشعار بازمانـده از دیوان حقیقـی»

«اشعار بازمانده از دیوان حقیقى» (۸۰۲-۸۷۲ ق)، عنوان مقاله ای است نوشتۀ آقاى على بصیرى‏پور ، که در آینۀ میراث شمارۀ ۴۵ ، چاپ و منتشر شده است.
سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612