00:00:00
چهارشنبه ۱۲ام مهر ۱۴۰۲
jongmajles-m

اشعاری نو یافته در جُنگ خطی ۹۰۰ مجلس

امروزه دیگر در این امر تردیدی نیست که هر گونه مطالعه و جستاری در قلمرو شعر کهن فارسی بدون مراجعه به جنگ‌ها و سفینه‌های شعری کاری ناقص و نا تمام خواهد بود
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612