00:00:00
سه شنبه ۱۱ام مهر ۱۴۰۲
eskandarname-m

روایتی از اسکندرنامه

مجموعه دوجلدی کتاب اسکندرنامه آسیای میانه به اهتمام حسین اسماعیلی منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612