3453

بازخوانی سند ازدواج حدود یک قرن پیش

این نوشته یک برگی، آیتی است از حسن انشا و جذابیت مطلب و توانایی نویسنده آن و آمیخته ایست از کلمات فارسی و عربی تراشیده شده و زینت یافته که نویسندگان ما وارد زبان فارسی کرده اند.
یکشنبه 12 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612