00:00:00
جمعه ۳۱ام شهریور ۱۴۰۲
انصاری ۲

ویلفرد مادلونگ در گفت‌وگو با حسن انصاری

حسن انصاری، مادلونگ را دانشمندی تراز اول می‌داند که وجه تمایز او با سایر اسلام‌شناسان غربی در عربی‌دانی استثنایی وی است.
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
پروفسور ویلفرد مادلونگ

دربارۀ ویلفرد مادلونگ

مادلونگ دانشمندی طراز اول بود. بخت آن را داشت که در طی عمر بلند خود آثار بسیاری را از خود بر جای بگذارد.
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612