00:00:00
جمعه ۳۱ام شهریور ۱۴۰۲
کیخسرو ۲

اسطورۀ کیخسرو در شاهنامه

کیخسرو واپسین شخصیت مهم اساطیری اوستا و شاهنامه است و در شاهنامه در قالب الگوی شاه ـ پیامبر از همه شهریاران نیکو خصلت اساطیری ایران ممتاز می‌شود.
سه‌شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612