۱۱۰

استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران

آنچه در ادامه می‌آید چکیدۀ سخنرانی اسدالله صفایی است که در همایش «میراث علمی کوشیار گیلانی» ارائه خواهد شد
شنبه 12 بهمن 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612