۴۶۴۷۷۷۳-۲

ترجمۀ «ادوار شعر فارسی» به بوسنیایی

کتاب «ادوار شعر فارسی» نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی توسط انتشارات دوبرا کنیگا در بوسنی و هرزگوین به زبان بوسنیایی ترجمه شد.
شنبه 11 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612