۱۶۹۵۵۴۷۶۸۵-

ادبیات فارسی؛ آینه تمام‌نمای دستاورهای فرهنگی ایران

مدیر مرکز تحقیقات فارسی بنیاد سعدی در دهلی‌نو گفت: اگر بخواهیم جایگاه فرهنگی ایران را به نمایش بگذاریم، به راستی ادبیات فارسی آینه تمام‌نمای دستاوردهای فرهنگ ایران است.
سه‌شنبه 4 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612