فاقد تصویر شاخص

فرهنگ و هنر ایران در ارزروم

نشست «فرهنگ و هنر ایران در ارزروم» دوشنبه هفدهم شهریور در مركز فرهنگی شهر كتاب برگزار می‌شود
جمعه 28 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612