1319386-2

انتشار کتاب صوتی «سفرنامه ناصرخسرو»

کتاب صوتی «سفرنامه ناصرخسرو» با گویندگی احسان چریکی به مدت پنج ساعت و 45 دقیقه از سوی انتشارات نیستان هنر منتشر شد.
چهارشنبه 29 آذر 1402
۴۷۰۸۷۶۹

کتاب صوتی «تاریخ بیهقی» منتشر شد

کتاب صوتی «تاریخ بیهقی» به روایت احسان چریکی توسط انتشارات نیستان منتشر و راهی بازار نشر شد.
شنبه 29 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612