پازوکی

ابن‌سینا اثولوجیا را بر اساس ارسطو تفسیر می‌کند

نشست نقد و بررسی کتاب «اثولوجیا» با حضور شهرام پازوکی و سیدمحمود یوسف‌ثانی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.
دوشنبه 15 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612