474747

بررسی تاریخی ادبی کتابِ «بیست مقاله قزوینی»

دومین نشست از سلسله نشستهای «صد کتاب ماندگار قرن» با موضوع بررسی تاریخی و ادبی کتابِ «بیست مقاله قزوینی» از مجموعه پژوهشهای علامه محمد قزوینی؛ در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار شد.
چهارشنبه 15 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612